id Lp Nazwa Numer działki ewidencyjnej i lokalizacja Uprawy Powierzchnia upraw [h]