Limity poboru
id Nazwa ujęcia wody Rodzaj Wydjaność w m3/h Numer pozwolenia wodnoprawnego Data wydania pozwolenia Data ważności pozwolenia Godzinowy Dobowy Tygodniowy Miesięczny Ilość nawadnianych kwater Lokalizacja Anazlia wody Uwagi