Ilość składników
id Data Forma zastosowania Nazwa nawozu Dawka Skład Ilość składnika Ilość czystego składnika na ha Operator Sprzęt Sposób aplikacji Kwatery IP Test